Communicatie

Voor de Federatie Landbouw en Zorg doet Tjitske sinds 2019 de communicatie. Ze schrijft nieuwsbrieven, bouwde mee aan de nieuwe website en helpt bij belangenbehartiging. Bij communicatiebureau De Lynx werkt ze onder andere aan Wageningen Duurzaam Groen en het Meet je voedselbos oogst project. Ook hielp ze de gemeente Wageningen mee aan een overwinning van de Entente Florale. Bij ZutphenEnergie deed Tjitske samen met vormgeefster Hester van Zijll de Jong diverse campagnes en bouwde een Energy escape bus.

Bij de Taskforce Multifunctionele Landbouw (onder het ministerie van Economische Zaken) stond ze tot 2012 drie jaar lang het programmateam bij in de communicatie naar de doelgroep. Dit door middel van persberichten, artikelen en nieuwsbrieven. Resultaat: een halve meter aan vakbladberichten, een server vol nieuwsbrieven en foto’s en brochures die bij zowel adviseurs als ondernemers op het bureau liggen. Hetzelfde werk deed ze voor Boerenklimaat en Klimaatverbond.

Rode draad zijn de onderwerpen agrarisch en duurzaamheid en haar aanpak: creatief, pro-actief, grondig, flexibel en – als het moet – snel.

Voorbeelden:

Taskforce Multifunctionele Landbouw:

  • Streek
  • Ekoland

Boerenklimaat:

  • Akker magazine

Klimaatverbond: