Eindredactie

Tjitske is niet snel tevreden als eindredacteur. Biedt een artikel de lezer wat hij verwacht? Worden alle vragen beantwoord en is het goed opgeschreven? En bij een brochure: zit die logisch in elkaar? Is de boodschap helder en ondubbelzinnig? Zijn de foto’s aansprekend en is de vormgeving aantrekkelijk? Sluit het geheel aan bij de doelgroep en, last but not least: is de brochure goed vindbaar en verkrijgbaar?

Daarbij heeft ze oog voor creatieve energie: ze zal vakgenoten nooit alleen bekritiseren, maar ook zeker de goede kanten benoemen.

Voorbeelden: