Nieuwsbrieven

Specifieke informatie, bijvoorbeeld over zorglandbouw of streekproducten, vindt gemakkelijk zijn weg naar de doelgroep via de e-mail. Nieuwsbrieven voor abonnees zijn dan ook een doeltreffend en goedkoop middel voor informatieverspreiding. De nieuwsbrief Multifunctionele Landbouw kent 2000 enthousiaste lezers-ondernemers en geeft Tjitske Ypma uit in opdracht van Wageningen UR en LTO.

Voorbeelden